KISK

KISK (Katedra informačních studií a knihovnictví) je akademické pracoviště Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřujeme se na studium vztahu lidé–informace–technologie a výuka u nás z velké části probíhá formou projektů úzce propojených s praxí.

Moje cesta na KISK. Při mateřské jsem hledala nějakou možnost magisterského studia, které bych zvládala při výchově dítěte. Informační studia a knihovnictví mě zaujalo kombinací knih a moderních technologií.